logo
Vážení klienti ES a příznivci ES,
možnost připojování malých fotovoltaických elektráren byla po dlouhém odkládání obnovena. S velkou radostí Vám tak můžeme oznámit pokračování programu GÉNIUS.
Dovolte, abychom Vás seznámili s nově stanovenou podporou státu. S možnostmi, jak podporu využít a tím snížit svoji měsíční splátku hypotéky.
Pro nové klienty pak přinášíme i zevrubnou informaci, jak program GÉNIUS funguje. Pro znalejší z Vás pak pohled na další rozvoj tohoto programu a také očekávané trendy ve vývoji cen energií.


Tomáš Radolf - redaktor
Program GÉNIUS - připojování obnoveno
line
SNIŽTE svoji splátku o 1.850 Kč měsíčně, UŠETŘETE za 20 let
ušetřete 647.734 Kč
nadpis Rychlá informace, jak funguje
   program Génius
Stát výrobu elektrické energie podporuje v současné době ve výši 5,08 Kč za každou vyrobenou kW/h v programu Zelený bonus a 6,16 Kč v programu Přímý výkup.

Výše podpory je státem garantována na dobu 20 let od uzavření smlouvy.

Cena elektrárny se odvíjí od velikosti, tedy od výkonu, který generuje. V programu Génius nejčastěji realizujeme elektrárnu o výkonech 2,64 kWp, 3,60 kWp a 5,04 kWp.

V programu GÉNIUS pořizovací náklady elektrárny zaplatí úvěr. Elektrárna pak přednostně svým ziskem platí svůj vlastní úvěr. Zbývající zisk je použit na snížení hypotéky na dům. V závislosti na velikosti elektrárny je pak měsíční sleva 841 Kč, 1.376 Kč, nebo 1.850 Kč.

95% klientů preferuje elektrárnu největší z nabízených možností, tedy 5,04 kWp.

Pokud zvolíte program Zelený bonus, vyrobenou elektřinu můžete v libovolném množství spotřebovat. Dotace státu je vztažena na vyrobení elektřiny, nikoliv na její předání do sítě. Spotřebovávat co nejvíce elektřiny je tedy výhodné.

V dalších letech plánujeme osazení domů našich klientů v programu GÉNIUS bateriemi. Pokryjeme tak většinu spotřeby rodinného domu a maximálně omezíme spotřebu kupované energie.

Během dalších 15 let vzroste cena elektrické energie o 50%. Každým rokem tedy bude program GÉNIUS stále výhodnější.

V ES navrhneme všechny nutné stavební úpravy domu pro možnost montáže fotovoltaické elektrárny. Připravíme projekt a vyřídíme nutnou legislativu pro spuštění FVE.

vysvětlivky
motiv
nadpis Detailní popis programu Génius
Program GÉNIUS je založen na realizaci malé fotovoltaické elektrárny na rodinném domě. U tohoto programu využíváme státem garantovanou cenu za výrobu...

motiv
Genius - detail
line
Analýza budoucích výnosů
v programu GÉNIUS
line
Mnoho dotazů dostáváme k budoucím výnosům elektrárny a programu GÉNIUS. Cena elektrické energie stále poroste. V závislosti na růstu ceny energie se bude také zvyšovat výnos elektrárny na střechách našich domů. Pro lepší představu si ukažme tři různé možné vývoje.
A
Varianta konzervativní:
Cena elektrické energie se nezvyšuje
Zisk programu 888.000,- Kč


Pro tuto variantu zvažujeme prakticky nemožný scénář, kdy po celých dalších 40 letech cena elektrické energie neporoste.
varianta konzervativní
motiv
Celkový zisk programu za dobu 40 let pak v tomto případě činí 888.000,- Kč.

motiv
Varianta konzervativní
varianta konzervativní
B
Varianta reálná:
Cena elektrické energie poroste
Zisk programu 1.387.956,- Kč


V tomto modelu promítáme analýzu ministerstva odhadující růst cen elektrické energie. Skutečný nárůst bude pravděpodobně vyšší, nežli zvažuje tato analýza. Pro účely modelu jsem se však podrželi oficiální analýzy.
varianta reálná
motiv
Celkový výnos programu GÉNIUS při započtení zvyšování cen elektrické energie tedy bude 1.387.000,- Kč za 40 let fungování programu.

motiv
Varianta reálná
varianta konzervativní
C
Varianta rozvoje programu:
Program GÉNIUS doplněný o bateriová pole
Zisk programu 2.220.000,- Kč


V této třetí variantě odhalujeme roušku blízké budoucnosti. Vývojový plán programu GÉNIUS počítá s pozdějším přidáním bateriových polí do celého systému.
varianta rozvoje programu
motiv
Při využití baterií bude celkový výnos 2.200.000,- Kč za 40 let provozu elektrárny. K tomuto cílí náš vývoj programu GÉNIUS.

motiv
Varianta rozvoje programu
nadpis Další informace
Na téma programu Génius byl uskutečněn v roce 2009 velký rozhovor s ředitelem Ekonomických staveb, panem Davidem Menclem.
http://www.program-genius.cz/bulletin0911_2.cz/genius.pdf
Další novinky
NOVÝ katalog ES
Ekonomické stavby vydaly nový katalog domů a služeb pro rok 2012. Pokud máte zájem o bližší seznámení s nabídkou ES a katalogem nízkoenergetických zděných rodinných domů, můžete si nový katalog ES objednat na našich internetových stránkách.
Viz http://www.ekonomicke-stavby.cz/esp/kon_fka.php
katalog
Videoprohlídka Videoprohlídka
line
Nový dům
Ekonomické stavby Vám představují
nový dům Petra 8

Petra 8
Dispozice: 6+1
užitková plocha: 194 m2
zastavěná plocha: 114,1 m2
Viz Petra 8
Nový dům Petra 8
Informace uvedené v tomto bulletinu jsou platné ke dni 5.3.2012.
Aktualizováno: 5.3.2012
loga
EKONOMICKÉ STAVBY a.s., Ke Křižovatce 466
330 08 Zruč - Senec, tel./fax: +420 377 825 782

www.ekonomicke-stavby.cz